Kürtaj dünyanın her yerinde geçmiş yıllardan beri tartışılan bir konudur. Çünkü kürtaj (yaygın tabiri ile bebek aldırma ya da çocuk aldırma) operasyonu tıbbi, etik, psikolojik, dini, ekonomik gibi çok çeşitli yönleri olan bir işlemdir. Bu yüzden dünyada ülkeler arasında birbirinden farklı kısıtlamalarla izin verilen ya da direkt yasaklanan bir işlemdir. Her ülke farklı durum ve şartlarda izin verilebileceği konusunda yasalar çıkarmıştır, bazı ülkeler ise durum ne olursa olsun tamamen yasak olacak şekilde kanunlar çıkarmıştır. Bunun yanında kürtajın hamileliğin kaçıncı haftasına kadar olunabileceği konusunda da ülkeler arasında farklılıklar vardır.

Gelişmekte olan ülkelerde genellikle kürtaj bir takım yasalarla kısıtlanmıştır, gelişmiş ülkelerde ise genellikle daha az kısıtlama yapılmıştır fakat durum her zaman böyle değildir, bazı istisnaları vardır. Tüm bunlara rağmen kürtajı kısıtlayan ve kısıtlamayan ülkelerdeki kürtaj oranları incelendiğinde birbirine yakın sonuçlar bulunmuştur. Bu durum kürtajı kısıtlayan ülkelerde operasyonun resmi olmayan ve güvensiz yerlerde gizlice yapıldığını göstermektedir. Ülkelerdeki kürtaj olma durumunu etkileyen önemli faktörlerden biride o ülkede modern doğum kontrol yöntemlerinin uygulanıp uygulanmadığıdır. Modern doğum kontrol yöntemlerinin bir ülkede bilinçli, yaygın ve kolay elde edilebilir şekilde olması o ülkedeki kürtaj ihtiyacının büyük oranda azaltır. Bu en çok kürtajın yasaklandığı ülkelerde kaçak olarak yapılan steril ve güvenli olmayan koşullarda, gizli saklı ve anne ölümlerine neden olan kürtajları büyük ölçüde azaltır.

Dünya ülkeleri kürtaj işlemini yasalaştırırken şu kriterleri göz önünde bulundurarak kısıtlama ya da serbestlik getirmişlerdir:

  • Kürtaj anne hayatını kurtarmak için gerçekleştirilebilir mi? Hamileliğin devam etmesi bazen anne hayatını tehlikeye atabilmektedir.
  • Kürtaj annenin fiziksel sağlığını korumak için gerçekleştirilebilir mi? Hamileliğin sürdürülmesi annede olan bazı hastalıkların ilerlemesine neden olabilir.
  • Kürtaj işlemi annenin psikolojik sağlığını korumak amacıyla yapılabilir mi? Anne yalnızca kendisini psikolojik olarak kötü hissettiği için ya da doğurursa psikolojisinin bozulacağına inandığı için bebeğini aldırabilir mi?
  • Tecavüz ya da ensest ilişki sonrasında meydana gelen gebeliklerin kürtajla alınması doğru ve gerekli midir?
  • Bebekte görülen anomaliler (sakatlıklar) sebebiyle kürtaj yapılabilir mi? Ne tür anomaliler için yapılabilir? Bebeğin anomalili bir şekilde de olsa dünyaya gelip hayatını sürdürebileceği durumlarda kürtaj yapılabilir mi? Sadece bebeğin yaşamını yitirmesine neden olabilecek anomalilerde kürtaj yapılabilir mi?
  • Sosyoekonomik faktörler sebebi ile kürtaj yapılabilir mi? Ailenin yoksulluk sebebiyle ya da daha çok çocuk istememeleri sebebiyle kürtaj yapılabilir mi?
  • Bunlar ya da benzer nedenler yokken sadece isteğe bağlı olarak kürtaj (bebek aldırma operasyonu) yapılabilir mi?

Tartışma konulardan biri de yukarıdaki maddelerden her birinde kürtajın kaçıncı haftaya kadar gerçekleştirilebileceğidir. Kürtaj işlemi hamileliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabilir? Bebek özürlü ise kaçıncı haftadan sonra kürtaj yapılamaz? Bebek kaç haftadan sonra canlı sayılır? Bebek döllenme sonrası canlı sayılır bu yüzden kürtaj operasyonunu gerçekleştirmek her durumda bebeği öldürmek yani cinayet anlamına mı gelir? Gibi tartışmalar ve sorular dünyanın her yerinde her ülke tarihinde vardır.

Türkiye’de kürtaj:

Türkiye’de isteğe bağlı olarak kürtaj (çocuk aldırma, istemli düşük, bebek aldırma) işlemi 1983 tarihli yasaya göre kanunla gebeliğin 10. haftaya kadar yasal olarak kısıtlanmamıştır. Belirlenen 10 hafta sınırı son adet tarihinden başlayıp hesaplanmaktadır. 1983 yasasına kadar isteğe bağlı kürtaj işlemi yasal olarak yapılamamaktaydı. Ayrıca Türkiye’de anne sağlığını hatta hayatını tehlikeye atan faktörler varlığında, bebekte ciddi bazı anomaliler olduğunda, bebekte down sendromu gibi kromozomal bozukluklar olduğunda kürtaj operasyonu 10. haftadan sonra da yapılabilmektedir (tıbbi nedenlerden ötürü yapılan kürtaj). Bu durumda bir kurul (heyet) onayı gerekmektedir. Böylece 10. Haftadan sonrada kürtaj işlemi yapılabilir.