Kürtaj işlemi ile ilgili birçok insan pek çok hususu merak etmektedir. Çünkü bu işlem, oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi gereken noktaları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu sebeple kürtajla ilgili merak edilen konuların aydınlatılması gerekmektedir. Kürtaj, çoğunlukla istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması hususunda başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin bazı noktaları, Kürtaj Yasası ile belirlenmiştir. Peki kürtaj işlemi ile ilgili merak edilenler nelerdir?

Kürtaj Ne Anlama Gelmektedir?

Bu konuda merak edilen ilk konu, kürtajın tam olarak ne olduğuna dairdir. Kelimenin anlamı, temel olarak “kazımak”tır ve istenmeyen gebelik olduğunda rahim içi çeşitli yöntemlerle temizlenmekte ve gebelik bu şekilde sonlandırılmaktadır. Fakat farklı sebeplerden ötürü de kürtaj işleminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Örneğin kadınlarda adet ile ilgili bazı sıkıntılarda ya da kadın hastalıklarının teşhis ve tedavisinde bu işleme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle kürtaj işleminin çok çeşitli yöntemleri bulunmaktadır.

Kürtaj, halk arasında çocuk aldırma olarak da adlandırılmaktadır. Hatta gündelik hayatta bu kelime, kürtajdan daha çok tercih edilmektedir. İstenmeyen gebelik durumunda çeşitli kürtaj yöntemleri devreye girmekte ve gebeliğin uygun zamanında gebelik sonlandırma işlemi yapılmaktadır. Kürtaj işlemi gebeliğin her döneminde yapılan bir işlem değildir. İdeal sürede ise kişi, kürtaj işlemini yaptırabilmektedir. Fakat her yaştan kadın, onay almadan bu işlemi gerçekleştiremez Örneğin 18 yaşından küçük çocuklar, bu işlemi yaptırabilmek adına anne ve babasından onay almak durumundadır. Eğer onay almazlarsa işlem gerçekleştirilmemektedir.

Kürtaj Nerelerde Yapılmaktadır?

Pek çok kadın, kürtaj işleminin nerede yapıldığı merak etmektedir. Kürtaj işlemi, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel ve devlet hastanelerinde, tıp merkezlerinde ve kliniklerde yapılmaktadır. İşlemin yapılacağı ortamın, kesinlikle steril olması gerekmektedir. Bu durum, hastada enfeksiyon oluşmasını engellemektedir. Öte yandan bu işlemi gerçekleştiren kişiler de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları olmaktadır. Doktorun yaptığı işte uzman olması da işlem sonrasında görülebilecek komplikasyonların engellemesinde bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kürtaj İşleminin Riskleri Bulunmakta mıdır?

Cerrahi kürtaj konusunda bazı riskler bulunmaktadır. Bu risklerden, pek çok cerrahi müdahale sonrasında görülmektedir. Peki kürtaj işleminin riskleri nelerdir? Riskleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Rahim Delinmesi
  • Rahim İçinde Yapışıklık Oluşması
  • Enfeksiyon
  • Kanama
  • Başarısız Kürtaj
  • Vajen ya da Rahimde Yırtıkların Oluşması
  • Rahim İçerisinde Parça Kalması

cerrahi kürtajın riskleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu risklerin oluşması ihtimali nedeni ile işlem gerçekleştirildikten yaklaşık 1 hafta sonra kontrole gidilmesi gerekmektedir.

Kürtaj İşlemi Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Kürtaj işlemi, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Kürtaj, medikal ve cerrahi yöntem olarak ikiye ayrılmaktadır. Medikal yöntemde, ilaç ya da hap kullanılmakta ve bunlar sayesinde gebeliğin sonlandırılması sağlanmaktadır. Cerrahi yöntemde ise hastaya cerrahi bir müdahale yapılmaktadır. Bunun için de lokal ya da genel anestezi kullanılmaktadır. Böylelikle kişinin işlem esnasında acı çekmemesi sağlanmaktadır.

Kürtaj İşlemi Ne Kadar Sürmektedir?

Kürtaj işleminin yaklaşık olarak 10 ya da 20 dakika sürdüğü bilinmektedir. Kullanılan yöntem ve gebeliğin süresi bu noktada belirleyici olmaktadır. Örneğin gebeliğin erken dönemlerinde işlem 10 dakika sürmektedir. Fakat gebeliğin süresi arttıkça işlemin süresi de artmaktadır. Ayrıca gebeliğin süresinin artması, riskin de artmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle işlemin ideal gebelik süresi içerisinde yapılması oldukça mühim bir konudur.

Kürtaj İşlemi Acı Vermekte midir?

Eğer işlem, genel anestezi ile yapılırsa hasta, kesinlikle işlem esnasında bir acı duymamaktadır. Fakat lokal anestezi ile az da olsa bir ağrı yaşanabilmektedir. Çünkü lokal anestezide bölgesel bir şekilde uyuşturma işlemi gerçekleştirilmektedir. Genellikle gebeliğin erken dönemlerinde lokal anestezi tercih edilmektedir. Fakat gebeliğin ilerleyen dönemlerinde çoğunlukla gemnel anestezi tercih sebebi olmaktadır.

Kürtaj Fiyatları Nedir?

Kürtaj fiyatları konusunda net ve kesin bir rakam söylenmesi oldukça zordur. Çünkü fiyatları belirleyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Örneğin operasyonun gerçekleştirileceği sağlık kuruluşu, bu etkenlerden bir tanesidir. Çünkü her sağlık kuruluşunun belirlediği bir ücret polikası bulunmaktadır. Bu nedenle kürtaj fiyatları konusunda ilk önce işlemin yaptırılacağı sağlık kuruluşunun belirlenmesi gerekmektedir. Öte yandan işlemi gerçekleştirecek doktor da etkenlerden bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan anestezi yöntemi de fiyat belirleme konusunda belirleyici olmaktadır. Bilindiği üzere kürtaj yöntemleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle fiyat konusunda net bir şeyin söylenebilmesi için kürtaj yönteminin de belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde kürtaj fiyatı konusunda net rakam ortaya çıkmaktadır.

Kürtaj İşlemi için Hangi Yöntemler Bulunmaktadır?

Kürtaj işlemi adına medikal ve cerrahi olmak üzere 2 farklı yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemler, temelde birbirlerinden farklılık göstermektedir. Medikal yöntemde çeşitli hap ve ilaçlar kullanılmaktadır. Bu hap ve ilaçlar ile birlikte gebelik işleminin sonlandırılması sağlanmaktadır. Fakat cerrahi yöntemde lokal ya da genel anestezi ile birlikte işlem yapılmaktadır. Bu noktada cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır.

Cerrahi kürtaj yöntemleri; Bumm kürtaj, Prope kürtaj, Vakumlu Aspirasyon kürtaj, Revizyone kürtaj, Endometrial kürtaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemlere göre kürtaj fiyatları da değişiklik göstermektedir.

Düşükten Sonra Kürtaj Gerekli midir?

Düşükten sonra rahimde parçanın kalması ya da kanamanın devam etmesi durumunda kürtaj işlemi gerekli olabilmektedir. Bu nedenle doktor kontrolüne ihtiyaç bulunmaktadır.

Kürtaj Yapılabilmesi için İdeal Süre Nedir?

Gebeliğin her döneminde kürtaj yapılmamaktadır. Bu konuda ideal bir süre bulunmaktadır. Bu süre ise gebeliğin 5 ve10. haftaları arasını kapsamaktadır. Bu sürecin dışında gerçekleştirilecek kürtajın, hasta için oldukça fazla riski bulunmaktadır. Bu sebeple işlemin ideal süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de gebeliğin 10. haftasından sonra kürtaj işleminin yaptırılması yasal değildir. Eğer annede gebeliğin 10. haftasından sonra çeşitli olumsuzluklar oluşmuş ise kurul raporu ile kürtaj işlemi gerçekleştirilmektedir. Fakat biraz önce de dediğimiz gibi bu konuda ideal süre gebeliğin 5-10. haftaları arasındaki süredir.

İkinci ya da Üçüncü Kürtajın Bir Riski Var mıdır?

İlk kürtaj riski ile ikinci ve üçüncü kürtaj riski arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kürtajın doğum kontrol yöntemi olarak düşünülmemesi gerektiğidir.

Kürtaj İşlemi için Kullanılan Anesteziler Nelerdir?

Cerrahi kürtaj için iki adet anestezi türü bulunmaktadır. Bunlar ise lokal anestezi ve genel anestezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Lokal anestezide bölgesel bir uyuşturma işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle hasta, çok az da olsa işlem sırasında ağrı duyabilmektedir. Öte yandan gebeliğin erken dönemleri için başvurulan kürtaj işlemlerinde çoğunlukla lokal anestezi tercih sebebi olmaktadır. Bunun yanı sıra genel anestezide kişi, tamamen uyutulmaktadır. Bu ise kişinin işlem sırasında hiçbir şekilde acı görmemesi anlamına gelmektedir. Kişi, işlem sonrasında uyanmakta ve işlem esnasında olanları hatırlamamaktadır.

Kürtaj İşleminden Ne Kadar Süre Sonra Hamile Kalınabilmektedir?

Pek çok kimse, işlemden ne kadar süre sonrasında hamile kalındığını merak etmektedir. Genellikle kürtaj konusunda halk arasında yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Bu bilgilerin doğruları ile değiştirilmesi gerekmektedir. Gebeliğin sonlandırılmasından 20 gün sonra hamile kalınabilmesi için uygun ortam oluşabilmektedir. Fakat işlemden sonra hamile kalabilmek için kesinlikle rahmin iyileşmesi ve kendisine gelmesi beklenmelidir. Bu durum, daha soonra yaşanabilecek sorunları önleyecektir.

Kürtaj İşlemi Yasal mıdır?

18 yaşından büyük bekar kadınlar, kendi istekleri ile kürtaj işlemine başvurabilmektedir. Fakat 18 yaşından büyük evli kadınları, bu işlemi yaptırmak istediklerinde eşlerinin onayını almak durumundadır. Öte yandan 18 yaşından küçük çocuklarda kürtaj işlemi, anne ve baba onayı olmadan kesinlikle gerçekleştirilememektedir.

Türkiye’deki Kürtaj Yasası gereğince gebeliğin 5 ve 10. haftaları arasında işlemin gerçekleştirilmesi mümkündür. Yani 10. hafta sonrası için yasal izin bulunmamaktadır. Fakat bu konuda bir istisna bulunmaktadır. Eğer gebeliğin 10. haftasından sonra kadın, gebelikle ilgili çeşitli sağlık sıkıntıları yaşıyorsa 10. haftadan sonra da kürtaj işlemi yapılabilmektedir.

Kürtaj İşlemi Sonrasında Kısırlık Görülmekte midir?

Pek çok kimse, işlem sonrasında kısırlığın görüldüğünü düşünmektedir. Fakat bu bilgi, kesinlikle yanlıştır. Kürtaj sonrasında kısırlık meydana gelmemektedir.

Kürtaj İşlemi için Bir Sınır Bulunmakta mıdır?

Kürtaj işlemi ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır. Fakat vücuda yapılan her cerrahi müdahalenin vücudu oldukça yıprattığı bilinmektedir.

Kürtaj Sonrası Hiç Kanama Olmaması Normal midir?

Kürtajdan sonra belli bir süre kanama olması normaldir. Fakat işlem sonrasında hiç kanama olmaması da normaldir. Bu nedenle tedirgin olmamak gerekmektedir. Genellikle kürtaj işleminden sonra adet kanaması gibi bir kanama olmaktadır. Bu kanama giderek azalmakta ve bitmektedir. Eğer kanamanın şiddeti artar ya da kanama işlem sonrası çok fazla olursa endişe edilmelidir. Böyle bir durumda hiç vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekmektedir.

Vakumlu Kürtaj Nedir?

Risk bakımından oldukça düşük ve konforlu bir yöntem olan vakumlu kürtaj, tercih edilen kürtaj yöntemlerinden bir tanesidir. Bu yöntem için manüel olarak ya da elektirikle kullanılan ve negatif basınç yaratmayı sağlayan bir vakum aleti kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ince bir uca sahip plastik kanül, işlemin yapılabilmesi için gereklidir. Öte yandan rahim içerisinin rahat görülebilmesini mümkün kılan spekulum olarak adlandırılan bir alete de ihtiyaç olmaktadır. İşlemin uygulanmasından önce kesinlikle vajina girişi özel bir solüsyon ile temizlenmelidir.

Kürtaj İşlemi Sonrasında Pansumana İhtiyaç Duyulmakta mıdır?

Birçok insan, işlemden sonra pansumana ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusunu da merak etmektedir. İşlem sonrasında pansumana ihtiyaç bulunmamaktadır. Fakat kişi, işlem sonrasında genital temizliğine dikkat etmeli ve bu konuyu önemsemelidir. Kürtaj işlemi sonrasında yaklaşık olarak 1 hafta, genital bölgenin sabun ile temizlenmesi gerekmektedir.

Kürtaj İşlemi Sonrasında İlaç Kullanılmalı mıdır?

Doktorun reçete ettiği antibiyotikler ve ağrı kesicilerin kullanılması gerekmektedir. Doktorun haberi olmadan ilaç içmeme gibi bir durumun oluşmaması gerekmektedir.

Kürtaj İşleminden Sonra Doğum Kontrol Hapı Kullanılabilmekte midir?

Kürtaj işleminden sonra doğum kontrol hapının kullanılıp kullanılamayacağı, çoğu kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Operasyon geçirdikten sonra ilk adet döneminin 2. günü beklenmeli ve bu zaman diliminde doğum kontrol hapı kullanılmalıdır.

Kürtaj İşlemi Sonrasında Duş Alınabilmekte midir?

Kürtaj işleminin yapıldığı gün duş almak mümkündür. Bu durum, risk barındırmamaktadır. Fakat genital bölge temizliğine dikkat edilmeli ve konu önemsenmelidir. Genital bölge için gerekli dikkat gösterildiği sürece, duş alma konusunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kürtaj İşlemi Sonrasında Biten Kanamanın Tekrar Başlaması Bir Sorun mudur?

Kürtaj işlemi sonrasında görülen kanama, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu konuda kişinin yapısı ve operasyonun türü etkili faktörlerden iki tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı kişilerde kanama, işlem sonrasında zaman zaman kesilebilmektedir. Birkaç gün kanama görülüp ardından birkaç gün kanama görülmemesi ve daha sonra kanamanın tekrar başlaması oldukça normaldir. Bu konuda tedirgin olmamak gerekmektedir.