Kürtajda Gizlilik ve Güven

Güven, bir işlemi yaptırmak için karşıdaki kişiye korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Gizlilik ise genellikle herkes tarafından bilinmeyen ve açıklanması kişinin hak ve çıkarlarına zarar verme tehlikesi gösteren durumlarda ortaya çıkan mahremiyet durumudur.

İlginizi Çekebilir: https://www.kurtajfiyat.net/kurtaj-fiyatlari/

Bu iki temel kavram sağlık alanında oldukça büyük önem taşımaktadır. Bir kişi başına gelen herhangi bir olayda doktorundan bunun gizli tutulmasını talep ettiği takdirde bu durum doktor veya sağlık çalışanları tarafından hoşgörüyle karşılanmaktadır. Bu sayede kişi doktoruna ve yaşayacağı tıbbi müdahaleye kolaylıkla güvenebilmektedir.

Dünyada ve özellikle ülkemizde kürtaj işlemi, her ne kadar yasal sınırlar ile birlikte olsa da, bir kadının hakkı olmasına rağmen toplum tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur. Buna bağlı olarak kürtajda gizlilik ve güven hasta açısından oldukça hassas bir noktadır.

Çocuk aldırmak isteyen veya herhangi bir sağlık problemi yaşayan kadınlar kürtaj işleminden geçmek durumunda kalırlar. Kürtaj, gizlilik ilkesine dayanan bir işlem olması dolayısıyla kadınlar için avantajlı bir hale dönüşmektedir.

Kürtaj işlemi hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde yapılmaktadır. Yapılan kürtaj işlemi hastane kayıtlarına geçer mi sorusuna cevap olarak ise evet diyebiliriz. Ancak bu bilgiler, hastanın izni olmaması durumunda, 3. kişiler ile asla paylaşılmamaktadır.

Kürtaj Nedir?

İlginizi Çekebilir: https://www.kurtajfiyat.net/kurtaj-nedir/

Halk arasında çocuk aldırma olarak da bilinen kürtaj, rahim içerisindeki zararlı dokuların kazınarak alınması işlemine verilen addır. İstenmeyen hamilelik yaşayan çoğu kadın kürtaj işlemi yaptırma durumunda kalmaktadır.

Kürtajın birçok türü olmasına rağmen hem doktorlar hem de hastaların konforu için en çok tercih edilen vakumlu aspirasyon yöntemidir. Bu yöntem kullanılarak işlem daha kolay ve hızlı halledilebilmektedir.

Hamile bir kadının kürtaj olabilmesi için belli şartlar altında işlem başlatılabilmektedir. Bu şartlar;

  • 18 yaşından büyük ise kendi rızası ile
  • 18 yaşından büyük ve evli ise eşinin rızası ile
  • 18 yaşından küçükse ve evli olsa dahi ailesinin rızası ile
  • 15 yaşından küçük ise adli şartlar altında kürtaj olabilmektedir.

Kürtaj işleminden sonra tercih edilen anestezi durumuna göre belli kontroller yapıldıktan sonra hastanın taburcu işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca işlemden sonra doktorlar tarafından hastaya tavsiye edilen iyileşme süreci harfiyen izlenmelidir. Çocuk aldırma operasyonundan sonra yaşanan sağlık problemlerinde ise en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Kürtaj Gizliliği Nasıl Sağlanır?

Bazı kültürlerde kürtajın hoş karşılanmaması gizlilik prensibini tekrar gözden geçirtebilmektedir. Hamileliğini sonlandırmak isteyen kadınlar, karşılaşacakları tepki sebebiyle bu işlemin gizli tutulmasını talep etmektedirler.

Kürtajda gizlilik hasta talep ettiği takdirde asla bir başkası ile paylaşılmama durumudur.  Çocuk aldırma işlemi her ne kadar hastane kayıtlarına geçse bile bu durum yalnızca doktor ve hasta arasında kalmaktadır. Bu da kürtaj işlemindeki gizlilik ve güven prensibini vurgulamaktadır.

Evlilik Dışı Hamileliklerde Kürtaj Gizliliği

Kürtaj işleminin hoş karşılanmadığı ülkemizde, bir de evlilik dışı hamileliklerin sonlandırılmak istenmesi daha ağır tepkilere yol açmaktadır. Bu sebeple, evlilik dışı hamilelik yaşayan kadınlar kürtaj yaptıracakları zaman büyük endişe duymaktadırlar. Toplum veya yakın çevre tarafından nasıl karşılanacağım düşüncesi bu endişeyi tetikleyen en büyük sebeptir.

18 yaşından büyük ve bekâr olan kadınlar kendi onayları ile kürtaj işlemi yaptırabilmektedir. Hastane kayıtlarına geçen bu işlem hastanın izni ve bilgisi olmadığı takdirde yalnızca doktor ile hasta arasında kalmaktadır.

Kürtaj Gizliliği Evlilik Durumunda Geçerli Midir?

Hamilelik, bekâr bir kadın için hayli zor bir süreçtir çünkü hamileliği sonlandırmak veya devam ettirmek için birtakım kararlar almak zorundadırlar. Toplum tarafından hoş karşılanmayan evlilik dışı hamilelik sonlandırma işlemi kadınları bu süreçte oldukça yıpratmaktadır.

Bazı evli çiftler ise çocuk sahibi olmaya veya ikinci kez anne-baba olmaya pek sıcak bakmamaktadır. Bu durumda hamile kalan bir kadın kürtaj işlemini yaptırmak zorunda kalabilmektedir. Evlilik durumunda kürtaj işlemi hem anne adayını hem de baba adayını ilgilendirmektedir çünkü kürtaj işlemi için her iki tarafın da onayının alınması zorunludur. Baba adayının onay vermesi durumunda kürtaj işlemi sorunsuzca yapılabilmektedir.

Evli bir çift kürtaj işleminin gizli tutulmasını isteyebilir. Yapılan işlem hastane kayıtlarına geçse bile bu durum yalnızca doktor, anne ve baba arasında kalabilmektedir.